The first poem of Sankardeva is just wonderful ~ Jitu Das's Blog

Total Pageviews

Saturday, 20 May 2017

The first poem of Sankardeva is just wonderful

There is sayings that, just by learning the Assamese letters,he wrote a beautiful poem,which is still a wonder for many scholars. It was sign that,he held great talent within him, which changed the entire society of assam for good .

The poem he wrote was-

Karatala kamla , kamaladala nayana
Vabadaha-dahan gahana bayana sayana
Kharatara barakhara hatadakha badana
Khagasara nagadhra fanadhra sayana
Napara napara para saratar gamaya
Savaya mabhaya mama harasata taya
Jaga daghamapa hara vaba vaya tarana
Para pada laya kara kamalaja nayan0 comments:

Post a Comment

Popular Posts